de adventskrans

De Adventskrans

Een Adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.

Zonnewende
De adventskrans lijkt in zekere zin op een rad. Die gelijkenis is niet toevallig, maar vindt zijn oorsprong in een oud gebruik van de Germanen. Voor de heidense Germanen was de tijd dat de zon een aantal dagen stilstond aan de Hemel - de zogeheten ‘winterzonnewende' - reden voor het heiligste feest van het jaar. Als de zon stilstond, zo dachten de Germanen, ‘werkte' zij niet. Het zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor de zon het werk ook zouden laten. Gedurende de tijd dat de zon aan de hemel stilstond lieten de Germanen daarom alle arbeid rusten. Geen wagen- of spinnewiel mocht draaien. Symbolisch werd dit uitgedrukt door een met bosgroen versierd wagenrad aan het plafond van de woning te hangen. Het is dit wagenrad dat door missionarissen bij de kerstening van de Germanen als basis voor de adventskrans werd genomen. De periode van rust rond de zonnewende verklaarden de missionarissen verder tot een periode van inkeer en boete, die paste bij een tijd waarin de komst van Christus wordt verwacht.

Test
Lees de tekst hierboven aandachtig. Klik alle juiste antwoorden aan.
De adventskrans heeft vier kaarsen.
Op de laatste zondag voor kerstmis branden er nog maar drie kaarsen.
De adventskrans komt van een oud gebruik van de Germanen.
Tijdens de Winterzonnewende staat de zon stil aan de hemel.
Tijdens de Winterzonnewende werkten de Germanen extra hard.
Om te laten zien dat er geen wagen- of spinnewiel draaide, werd er een aan het plafond gehangen.