andere gebruiken

De kerstboom

Vroeger was de spar het symbool van leven en verjager van heksen en slechte geesten. Men bond sparrenboompjes hoog in de mast van een terugkerend schip, ten teken dat men met Kerst weer thuis hoopte te zijn. In de vijfde eeuw dook de spar op als 'Boom des Levens', in mysteriespelen in Duitse kerken. Hij was behangen met appels (de zonde). Later werden de appels vervangen door koekjes in allerlei vormen. In de negende eeuw verbood Karel de Grote het opzetten van een kerstboom en in de tiende eeuw deed paus Martinus II hetzelfde in Italiƫ. Pas in de zeventiende eeuw dook de versierde spar weer in het openbaar op. De eerste versierde kerstboom was weer te bewonderen in 1605 in Straatsburg. Pas in het begin van de negentiende eeuw zette deze traditie goed door in ons land.

Waar/fout-vraag
Duid aan of de bewering waar of fout is.


De spar was symbool van het leven.

Waar Fout

In de vijfde eeuw hing men appelsienen in de "Boom des Levens".

Waar Fout

Men heeft altijd kerstbomen mogen zetten.

Waar Fout
De kerstman en zijn geschenken

Het geven van geschenken rond Kerstmis werd vroeger ook gedaan. Maar in Nederland en Belgiƫ werden de pakjes vooral door Sinterklaas uitgedeeld. Velen geven elkaar nu (ook) met Kerstmis geschenken.

De kerstman is afgeleid van Sinterklaas. Zoals Sinterklaas uit de bisschop Sint Nicolaas is ontstaan. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. Daar werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak. Hij is wel geen heilig man meer. De Kerstman ontstond in de Verenigde Staten eind negentiende eeuw en raakte door de reclame van Coca Cola wereldwijd verspreid. Zo kan het zijn dat in oudere beeltenissen de Kerstman nog een groen pak droeg, terwijl hij tegenwoordig uitsluitend rode kleding draagt.

Duid de juiste beweringen aan.
Sinterklaas en de Kerstman hebben dezelfde 'voorvader'.
Ook voordat de kerstman bekend raakte, werden er rond Kerstmis pakjes uitgedeeld.
De eerste blanken die naar Amerika trokken vierden geen Sinterklaas
De Kerstman heeft altijd een rood pak gedragen en een dikke buik gehad.
De Kerstman zoals wij hem nu kennen is bedacht door reclamemensen van Coca-Cola.