kerstfeest

iDevice-pictogram Bij de Germanen

Lees de tekst hieronder en vul de gaten in. Gebruik deze woorden: 

dankfeesten - verjagen - midwinter - gewerkt - gegeten - Germanen - boze geesten 

De (= de mensen die rond het begin van onze jaartelling in onze streken woonden) vierden rond 25 december hun - of joelfeesten. Deze feesten waren om hetgeen ze het voorbije jaar gekregen hadden. Ze duurden 13 dagen en 12 nachten (van 24 december tot 6 januari). Er werd gedurende deze periode niet , maar wel enorm veel , gedronken en lawaai gemaakt. Dit lawaai was bedoeld om de , die tegen het einde van het jaar tevoorschijn kwamen, te

  

iDevice-pictogram Bij de Christenen

Lees ook de tekst hieronder en vul de gaten in. Gebruik deze woorden:

licht - heidense - geboortedag  - vrede - joelfeesten - kerk - Christendom - 381

Pas in kwam het Christelijke element om de hoek kijken: men koos 25 december als van Christus. Het 'feest van het ' versmolt vervolgens met het Christelijke 'feest van de '. De maakte op deze manier handig gebruik van de enorme populariteit van de om het verder te verspreiden.