Privacy verklaring

ALGEMENE INFORMATIE

De Axlandhoeve, met als adres Stenenmuurstraat 64, 9112 Sinaai (ondernemingsnummer 0847.064.871), maakt gebruik van persoonsgegevens. We vinden de bescherming en het respect voor jouw privacy daarbij erg belangrijk. In onderstaande verklaringen willen we helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe we daar zorgvuldig mee omgaan. Het spreekt voor zich dat we ons daarbij houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Axlandhoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze privacyverklaring nog met vragen blijft zitten kan je ons contacteren: De Axlandhoeve, Stenenmuurstraat 64, 9112 Sinaai, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., 0494 70 65 83 of 0498 29 12 37

OVER DE PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

Onze klanten zijn de personen die met hun organisatie of particulier ons jeugdverblijf of ons appartement willen huren.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Axlandhoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Wanneer je gegevens drie jaar lang non-actief blijven (niet gebruikt of na het beƫindigen van een samenwerking) worden je gegevens gearchiveerd. Na 7 jaar anonimiseren we ook gearchiveerde persoonsgegevens, tenzij ze relevant zijn voor de historiek van de organisatie.

Gegevens inkijken

Je kan jouw gegevens op aanvraag raadplegen. Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met ons via bovenstaande kanalen.

Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

Beveiligen van persoonsgegevens

De Axlandhoeve neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Gegevens worden beschermd door sterke wachtwoorden. Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij je gegevens betrokken zijn, dan verwittigen we je zoals de wet voorschrijft.

Welke gegevens verzamelen we?

  • Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de verantwoordelijke van de organisatie.
  • FinanciĆ«le gegevens zoals het bankrekeningnummer.
  • Van alle meerderjarige deelnemers zijn we wettelijk verplicht om via deelnemerslijsten ofwel
  • voornaam, naam en rijksregisternummer
  • of voornaam, naam, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit en nummer van de identiteitskaart op te vragen
  • voor minderjarigen volstaat het om voornaam en naam door te geven.
  • Deze deelnemerslijsten worden bijgehouden gedurende de wettelijk bepaalde termijn.

Toegang tot de gegevens

Onze verantwoordelijken verhuur hebben toegang tot de persoonsgegevens van de huurders om de organisatie van de verhuur mogelijk te maken. We geven nooit persoonsgegevens door, behalve wanneer dit wettelijke verplicht is. We verkopen ze ook nooit.

Bij klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen we hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken.  

Free Joomla! templates by Engine Templates